I heart U 3

Thoughts?

- Izta Y

I heart U too

Tatt med lang lukkepning av taklyset til Kath. Hva syns du?

- Izta Y

I heart U

U like?

- Izta Y

Hvilket likte du best?

VS.

which one?

- Izta Y

hits